Eser Adı : Rapor. Röntgen Mütehassısı Doktor Cemil
Yazarlar/Editörler : Dr. C. Çınar Başekim Arşivi
Tarih : 01.09.1939
Konusu : Röntken Mütehassısı Doktor Cemil Darıca 1.9.1934 Gebze – Darıca zencirlikuyu mahallesinde hamam sokağında mukim Mustafa ef. Oğlu Musa Kazım ef tarafımdan muayene edilerek mektepe girmesine mani-i sıhhisi bulunmadığını mübeyyin rapor tanzim ve takdim kılınmıştır ef.

Anahtar Kelimeler: