Eser Adı : Akciğer vereminin teşhisinde stereo-radiografinin kıymeti
Yazarlar/Editörler : Tevfik İsmail Gökçe
Yayınlandığı Dergi : Poliklinik, Yedinci Ulusal Türk Tıp Kurultayı
Tarih : 1.01.1938
Cilt No : 6
Sayı No : 65:157

Anahtar Kelimeler: