Eser Adı : Cerrâhi-i Harbîyeye Dâir ma’lûmât ve Müşâhedât
Yazarlar/Editörler : Neşet Osman , Mehmet Kemal
Çevirenler : Yetkin İşcen , Necmettin Özçelik
Tarih : 01.01.1915
Konusu : Orjinal Basım Tarihi: 1331/1915. 2012 yılında Türkçeye çevrilmiştir. Kaynak IBB Atatürk Kütüphanesi
Kütüphane No : 1915-1

Anahtar Kelimeler: