Eser Adı : Dahili verit ürografi hakkında umumi bilgiler
Yazarlar/Editörler : Saim Ahmet
Yayınlandığı Dergi : Darülfünun Tıp Fakültesi Mecmuası
Tarih : 1.01.1932
Cilt No : 14
Sayı No : (7-8): 295-309

Anahtar Kelimeler: