Eser Adı : Dünyada ve Türkiye’de Diş Hekimliği Radyolojisinin Gelişimi
Yazarlar/Editörler : Canger M , Çelenk P
Yayınlandığı Dergi : Türkiye Klinikleri J Med Ethics
Tarih : 1.01.2005
Cilt No : 13
Sayı No : 1:48-54
Özet : X-ışınlarının 1895 yılında Wilhelm Conrad Roentgen tarafından bulunuşundan sonra, ilk dental görüntüler Almanyada Otto Walkhoff ve Wilhelm Koenig, İngilterede Frank Harrison, ABDde de Edmund Kells tarafından elde edilmiştir. 1930lu yıllardan itibaren teknolojik olarak günümüzdekilere benzer röntgen cihazları yapılmaya başlanmıştır. 1940ların sonunda panoramik radyografi cihazı Y.V. Paetero tarafından tanıtılmıştır. 1980li yıllarda da dijital yöntemleri, diş hekimliği alanına girmiş ve son yıllarda popülarite kazanmıştır. Ülkemizde X-ışınlarını tıp alanında ilk olarak kullanan 1896 yılında bir hekimin elinin görüntüsünü elde eden Dr. Esat Fevzi Beydir. İlk diş hekimliği radyoloji servisi, Prof.Dr. Selahattin Mehmet ERK idaresinde 1928 yılında İ.Ü. Diş Hekimliği Okulunda açılmış, ilk Oral Diagnoz ve Radyoloji kürsüsü de Prof.Dr. Erdoğan TURGUT tarafından Hacettepe Üniversitesinde kurulmuştur. 1981de fakültelerde kürsüler bilim dalı haline gelmiş. 1995 yılında da anabilim dalı olmuştur. Bu makalede, dünyada ve Türkiyede diş hekimliği alanında radyolojinin gösterdiği gelişmeler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Kütüphane No : 2005/2
Bağlantı : https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-dunyada-ve-turkiyede-dis-hekimligi-radyolojisinin-gelisimi-35055.html
Anahtar Kelimeler: