ŞEHBÂL MECMUÂSI

SAYI: 46

SAYFA: 429

TARİH: 15 Kanun-ı Sani 1327 [28 Ocak 1912]

 

YENİLİKLER

Radyumun harikalarına fen olarak o kadar çok güven meydana gelmiştir ki bu ışık saçan maddeyi incelemek için dünyanın çeşitli ilmi merkezlerinde özel kurumlar vücuda getirilmiştir. Radyum kurumlarının en yenisi, en mükemmeli ve en büyüğü Londra’da sonradan resmi açılışı yapılan müessesedir. Bu sahifedeki resimlerimiz hep o kurumun manzaraları ve içeriğini gösteriyor.

Londra Radyum kurumunda bulunan radyumun toplam miktarı bir çay kaşığının belki yarısını bile doldurmaz, fakat elli bin İngiliz lirası kıymetindedir. Dünyanın diğer hiçbir radyum kurumunda bu kadar radyum yoktur.

Radyum kullanımına muhtaç olan hastalar ya ücretle yahut bir doktorun tavsiyesi üzerine ücretsiz olarak bu kuruma kabul olunurlar. Kurum otuz hasta alabilmektedir.

Bu sahifenin ortasında resmi görülen madeni kurs yetmiş miligram radyumu içerir. Hastalığın çeşidine göre radyum ışığı hastaya uygulanırken kursun üzerine diğer madeni siperler konulur ve bu suretle ışığın şiddeti artırılır veya hafifletilir.

Hazırlanmış olan ince şiş borular içinde milyonlarca hastalık mikropları beslenir. Fen deneylerine zemin hazırlayan bu mikropları içeren dolaplar resmimizde görülüyor.

Kurumun resmi açılış gününde tedavi için başvuran hastalar yüzden fazlaydı. Bunların içinde sekizi seretandan muzdarip bulunuyordu.

Tedavi Tarzı:

Radyum ışığına maruz kalmaktan ibaret olup bu da hastalığın çeşidine göre kâh uzun kâh kısa bir müddet devam ediyor. Bununla beraber iki saatten fazla uzaması pek azdır.

Böyle özel kurumların sadece radyum araştırmalarıyla uğraşmasından gerek fen ve gerek tıp doğal olarak ileride çok fazla faydalanacaktır.

Eser Adı : Şehbal Dergisi. Radyum Tedavisi Hakkında. Yenilikler)
Yayınlandığı Dergi : Şehbal
Tarih : 28.09.1909
Sayı No : 46:Sayfa 429
Konusu : Sayfa 429 15 Kanun-i Sani 1327

Anahtar Kelimeler: