Eser Adı : Fennin en son keşfiyatından telsiz, telgraf, esir, mevcat-ı esiriye, röntgen, radyum, iyonlar, elektronlar
Yazarlar/Editörler : M. Şemseddin Günaltay
Tarih : 01.01.1912
Konusu : 1912-1328/1 Kaynak Atatürk Ü. Kütüphanesi. Osmanlıca
Kütüphane No : 1912-1