Bu kitap kütüphanemizde mevcut olup internet erişimi yoktur

Eser Adı : Gastrointestinal Sistem Radyolojisi Özel Sayısı
Yazarlar/Editörler : Uğur Korman Ed.
Çevirenler :
Tarih : 01.01.2007
Cilt No : 3
Sayı No : 13
Yayınlayan Kuruluş : Türkiye Klinikleri
Kütüphane No : 2007-5

Anahtar Kelimeler: