Eser Adı : Gizli akciğer veremi tetkikinde röntgenin rolü
Yazarlar/Editörler : Sezai Sami
Yayınlandığı Dergi : Poliklinik. Yedinci Ulusal Türk Tıp Kurultayı Bildirisi
Tarih : 1.01.1938
Cilt No : 6
Sayı No : 65

Anahtar Kelimeler: