Kaynak: IBB Atatürk Kütüphanesi

Eser Adı : İki Spina Bifida Cystica
Yazarlar/Editörler : Selahattin Mehmet , Şemseddin Arif
Yayınlandığı Dergi : İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi Mecmuası
Tarih : 1.06.1929
Cilt No : 11
Sayı No : 1-6
Yeri : İstanbul
Konusu : Sayfa 112
Yayınlayan Kuruluş : İstanbul Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: