Eser Adı : İlmü’l-arz ve’l-ma‘âdin
Yazarlar/Editörler : Esad Feyzi
Tarih : 01.01.1900
Konusu : İkinci baskı Basım tarihi 1316-1900. ilk baskısı 1895 Osmanlıca Jeoloji ve Mineraloji İlmi
Kütüphane No : 1900/1

Anahtar Kelimeler: