Bu kitap kütüphanemizde mevcut değildir. Bağışlayabilirsiniz

Eser Adı : Karaciğerin Primer ve Sekonder Tümörlerinde Loko-rejyonel Tedavi Seçenekleri Endikasyon Tedavi ve Takip. Özel Sayı
Yazarlar/Editörler : Fürüzan Numan
Tarih : 21.01.2020
Konusu : ISBN: 978-605-034-105-8
Yayınlayan Kuruluş : Türkiye Klinikleri
Bağlantı : https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/radyoloji-ozel-konular/84/issue/2019/12/4-0/karacigerin-primer-ve-sekonder-tumorlerinde-loko-rejyonel-tedavi-secenekleri-endikasyon-tedavi-ve-takip/tr-index.html

Anahtar Kelimeler: