Eser Adı : Kemik ve mafsallarda frengi tagayyüratı ve röntgenle mütalaaları
Yazarlar/Editörler : Mim Kemal (Öke)
Tarih : 01.01.1924
Konusu : 1924. Osmanlıca, Kaynak Atatürk U. Kütüphanesi
Kütüphane No : 1924-2