Kütüphanemizde mevcut olup internet erişimi yoktur

Eser Adı : Lenfosarkomlarda Röntgen tedavisi
Yazarlar/Editörler : Kenan Hasan B
Yayınlandığı Dergi : Sıhhat Almanakı
Tarih : 1.01.1933
Sayı No : Sayfa 597
Kütüphane No : 1933/5

Anahtar Kelimeler: