Eser Adı : Mebadi-i ulum-ı Tabi'iyye, Hikmet ve kimya
Yazarlar/Editörler : Tüccarzade İbrahim Hilmi
Tarih : 01.01.1911
Konusu : Mebadi-i ulum-ı Tabi'iyye (Tıbbiye için ilk bilgiler), Fizik ve kimya 1327-1911/2
Kütüphane No : 1911-2

Anahtar Kelimeler: