Bu kitap kütüphanemizde mevcut olup internet erişimi yoktur

Eser Adı : Meme Radyolojisi Özel Sayısı
Yazarlar/Editörler : Selma Tükel
Tarih : 01.01.2007
Cilt No : 3
Sayı No : 44
Yayınlayan Kuruluş : Türkiye Klinikleri
Kütüphane No : 2007-2

Anahtar Kelimeler: