Kaynak: IBB Atatürk Kütüphanesi

Eser Adı : Müderris Dr. Şevki Bey
Yazarlar/Editörler : A. Mahir
Yayınlandığı Dergi : Tedavi Seririyatı ve Laboratuvarı
Tarih : 1.03.1931
Cilt No : 1
Sayı No : 1:51

Anahtar Kelimeler: