Bu kitap kütüphanemizde mevcut değildir. Bağışlayabilirsiniz

Eser Adı : Önlenebilir bir felç nedeni olarak karotisin atherosklerotik hastalığı: Multidisipliner yaklaşımla tanı ve tedavi özel sayısı
Yazarlar/Editörler : Arif Şirikçi Ed.
Tarih : 01.01.2014
Cilt No : 7
Sayı No : 3
Yayınlayan Kuruluş : Türkiye Klinikleri
Bağlantı : https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/radyoloji-ozel-konular/84/issue/2014/7/3-0/onlenebilir-bir-felc-nedeni-olarak-karotisin-aterosklerotik-hastaligi-multidisipliner-yaklasimla-tani-ve-tedavi-ozel-sayisi/tr-index.html