Bu kitap kütüphanemizde mevcut olup internet erişimi yoktur

Eser Adı : Pediatrik Görüntülemede Ayırıcı Tanı
Yazarlar/Editörler : RR vanRijin , JG Blickman
Çevirenler : ÖL Boyunağa , C Yüce
Tarih : 01.01.2014
Kütüphane No : 2014-8