Eser Adı : Radyolojiye Adanmış Bir Ömür: Dr. Mehmet Şevki Bey
Yazarlar/Editörler : C Çınar Başekim
Yayınlandığı Dergi : Lokman Hekim Dergisi
Tarih : 1.01.2015
Cilt No : 5
Sayı No : 1
Konusu : Sayfa: 33-35
Özet : Mehmet Şevki Bey tıbbiyede Hikmeti Tabiiye ve Hayatiye müderrisi ve röntgen mütehassısıdır. Özellikle Birinci Dünya Savaşı döneminde birçok yaralı ve hastanın radyolojik tetkiklerini tek başına ve gerekli koruyucu önlemler olmaksızın yapmıştır. Sonuçta üç parmağı radyasyona bağlı dermatit ve nekroz nedeni ile ampute edilmiştir. Henüz 52 yaşında iken X ışınlarının etkisi ile geliştiği düşünülen kanser yüzünden hayatını kaybetmiştir. Mehmet Şevki Bey’in hayatı, daha önce yayınlanmamış bazı fotoğraflarla birlikte sunulmuştur.
Bağlantı : https://kutuphane.turkrad.org.tr/wp-content/uploads/2021/06/Mehmet-Sevki.pdf