Eser Adı : Radyoterapide dozlar. Coutard şualama metodu
Yazarlar/Editörler : A.Schönfeld , Şemseddin Arif
Yayınlandığı Dergi : Darülfünun Tıp Fakültesi Mecmuası
Tarih : 1.07.1932
Cilt No : 14
Sayı No : (7-8): 290-294

Anahtar Kelimeler: