Eser Adı : Radyumla Tedavi Esasları (Teknik Hususlar).
Yazarlar/Editörler : Reşit Süreyya (Gürsey)
Tarih : 01.01.1927
Kütüphane No : 1927-1

Anahtar Kelimeler: