Eser Adı : Rahim Kanserlerinde Radyum Tedavisi II
Yazarlar/Editörler : Tevfik Remzi Kazancıgil
Yayınlandığı Dergi : Türk Tıp Kongresi (Tebliğ)
Tarih : 11.09.1927
Konusu : İkinci Milli Türk Tıp Kongresi Bildiri Kitabı
Özet : Kaynak: IBB Atatürk Kütüphanesi