Kaynak: IBB Atatürk Kütüphanesi

Eser Adı : Röntgen şuaatı tesirile husule gelen ciddi ve muhati afat ve tedavide bu şuaatın hakiki ölçüsünün ehemmiyeti
Yazarlar/Editörler : R.Coliez
Çevirenler : Şemseddin Arif
Yayınlandığı Dergi : İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi Mecmuası
Tarih : 1.06.1929
Cilt No : 11
Sayı No : 1-6
Konusu : Sayfa 153
Yayınlayan Kuruluş : İstanbul Üniversitesi

Anahtar Kelimeler: