Eser Adı : Röntgen şuaatı ve tatbikatı
Yazarlar/Editörler : Rasih Emin (Arlı)
Yayınlandığı Dergi : Hamidiye Etfal Hastanesi Mecmua-i tıbbiyesi
Tarih : 1.01.1904
Cilt No : 4
Özet : Kaynak: IBB Atatürk Kütüphanesi

Anahtar Kelimeler: