Kütüphanemizde mevcut olup internet erişimi yoktur

Eser Adı : Röntgen şuaatının keşfi, tarihçesi, röntgen aleti
Yazarlar/Editörler : Selahattin Mehmet B
Yayınlandığı Dergi : Sıhhat Almanakı
Tarih : 1.01.1933
Sayı No : Sayfa 834
Kütüphane No : 1933/7

Anahtar Kelimeler: