Eser Adı : Röntgenci Dr. İbrahim Vasıf (1889-1926 Ölümünün 14üncü yılı dolayısile
Yazarlar/Editörler : A.Süheyl Ünver , Nuri Tenik
Yayınlandığı Dergi : Poliklinik
Tarih : 1.01.1940
Cilt No : 7
Sayı No : 79:203-207

Anahtar Kelimeler: