Kütüphanemizde mevcut olup internet erişimi yoktur

Eser Adı : Safra kesesi hastalıklarile taşlarının röntgenle keşfi
Yazarlar/Editörler : Subhi Neşet B
Yayınlandığı Dergi : Sıhhat Almanakı
Tarih : 1.01.1933
Sayı No : Sayfa 877
Kütüphane No : 1933/8

Anahtar Kelimeler: