Bu kitap kütüphanemizde mevcut olup internet erişimi yoktur

Eser Adı : Temel Radyoloji – 1. Tıbbi görüntülemeye giriş, Solunum sistemi hastalıkları, Kalp hastalıkları
Yazarlar/Editörler : Erdem Gökmen , Bülent Acunaş , İzzet Rozanes
Tarih : 01.01.1991
Kütüphane No : 1991-2