Eser Adı : Türkiye’de ortopedik travmatolojinin öncüsü: Ord. Prof. Dr. Burhaneddin Toker ve kırık ve çıkıklar kitabı
Yazarlar/Editörler : A. Erdem Bagatur
Yayınlandığı Dergi : Lokman Hekim
Tarih : 1.01.2014
Cilt No : 4
Sayı No : 3
Konusu : Sayfa 67:72 Türk Radyoloji Derneğinin de kurucularından olan Burhaneddin Toker'in 1943 yılında yazmış olduğu "Kırık ve Çıkıklar" isimli kitabı hakkında
Özet : Travma tarihi insanlık tarihi ile birlikte başlar, ancak iskelet sistemi yaralanmaları son yüzyılda ayrı bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Yirminci yüzyılın ilk yarısında Türkiye’de ortopedik travmalar hekimler tarafından değil, sakatlıkla sonuçlanacak şekilde kırık-çıkıkçı denilen kişilerce tedavi edilirken Dr. Burhaneddin Toker Türkiye’de bu gidişi değiştiren öncü hekim olmuştur. Almanya’da cerrahi ve röntgen uzmanlıkları yaptıktan sonra 1921’de İstanbul’a dönmüş ve Cerrahpaşa Hastanesi operatörlüğüne atanmış, Cerrahpaşa’yı bir travma merkezine dönüştürmüş, hariciye içinde ele alınan iskelet sistemi travmaları konusunda bir yandan çağdaş bir hizmet verirken diğer yandan da çok sayıda hekimin bu konuda yetişmesini sağlamıştır. Türkiye’de hariciyenin çok sayıda alt dala ayrılmasını sağlamış, çok sayıda bilimsel yayın yapmıştır. 1936-1949 arasında üç baskı yapan Kırık ve Çıkıklar isimli bir kitap yazmış ve bu kitap çok uzun yıllar Türk tıbbına hizmet etmiştir. Dr. Burhaneddin Toker yirminci yüzyılın ilk yarısının en önemli, en yenilikçi ve vizyoner Türk hekimlerinden birisidir
Bağlantı : https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutftd/issue/43171/523677