Eser Adı : Ülkemiz ve Dünya Radyolojisine Katkılarıyla Dr. Esad Feyzi
Yazarlar/Editörler : Yeşim Işıl Ulman
Yayınlandığı Dergi : Doktor
Tarih : 1.02.2006
Cilt No : 6
Sayı No : 31:38-41
Özet : 19. yüzyıl, Türkiye için çeşitli cephelerde savaşlar, yenilgiler, salgın hastalıklar, göçlerle anılmakla birlikte, aynı zamanda, asrın başından itibaren modernleşme ve batılaşma hedefi ile tıp ve sağlık alanında da önemli adımların atıldığı bir zaman dilimidir. Yeni açılmaya başlayan yüksek öğrenim kurumları, yenileşme ve batılılaşma hamlesinin önemli odakları kabul ediliyor ve olanaklar ölçüsünde kaynak tahsis edilerek, destekleniyordu. Bunlar içinde askeri alanda yenilgilerle baş edebilecek orduya hekim yetiştiren Mekteb-i Tıbbiye’nin ayrı bir yeri vardı. Bir ihtimalle fakülte kütüphanesinden yararlandığı ya da başka bir biçimde edindiği, La Semaine Médicale’deki bir tıp makalesinden, çok yeni bir buluş olan röntgen uygulamasını öğrenen genç hekim adayı Esad Feyzi, durumu önce hocalarına anlatıp onların desteğini alarak, fakültenin iki laboratuarının imkânlarını kullanarak ilk röntgen cihazını kurmayı ve ilk radyografileri elde etmeyi başarmıştı. Bu başarı yurdumuzda tıp fakültesinde bağımsız bir radyoloji dalının kurulmasına kadar gidecek uzun ve ilginç bir serüvenin başlangıcıdır.
Bağlantı : file:///C:/Users/BHIWS03/Downloads/E.Feyzi.pdf

Anahtar Kelimeler: