Bu kitap kütüphanemizde mevcut değildir. Bağışlayabilirsiniz

Eser Adı : Vertebrobaziller yetmezlik Nöroradyoloji Açısından Tanı ve Tedavi Özel Sayısı
Yazarlar/Editörler : Ercüment Çiftçi Ed.
Tarih : 31.03.2016
Cilt No : 9
Sayı No : 1
Yayınlayan Kuruluş : Türkiye Klinikleri
Bağlantı : https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/radyoloji-ozel-konular/84/issue/2016/9/1-0/vertebrobasiler-yetmezlik-nororadyoloji-acisindan-tani-ve-tedavi-ozel-sayisi/tr-index.html

Anahtar Kelimeler: