Eser Adı : 1935 BOA Kararname röntgen cihazı alımı 030_0_18_01_02_59_88_011
Tarih : 19.10.1935
Sayı No : 3564
Konusu : Gülhane Askeri Hastanesine röntgen cihazı alımı ve Ankara Hastanesi röntgen laboratuvarına derin tedavi cihazı alımı hakkında kararname

Anahtar Kelimeler: