Eser Adı : 1939 BOA Radyoloji Radyum Nizamnamesi kabulu 030_18_01_02_86_36_5
Tarih : 27.04.1939
Cilt No : 10857
Konusu : Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki Nizamnamenin Kabulü
Yayınlayan Kuruluş : Başbakanlık

Anahtar Kelimeler: