BEO_001098_082304_001_001_Sad.

 

Başbakanlık Özel Kalemi

 

Müsveddeye yazıldığı Tarih: 26 Mart 1898

Temize Çekildiği Tarih: 26 Mart 1898

Numara 1121

 

Gümrük Müdürlüğü’ne

Kudüs Ermeni Patrikliği’nin İstanbul vekili Kigorak Efendi Cimyaz’dan (?) dönerken yanında getirdiği mukaddes koku yağının ağızlarının açılmayarak Patrikhane’ye nakline izin verilmesi için Ermeni Patrikliği’nden başvuru yapıldığından; mukaddes koku yağının mührünün açılmaması rica edilmektedir. Bundan dolayı buna halel getirilmemek için röntgen aletiyle muayene olunarak hemen patrikhaneye teslimi padişahımızın emri olduğunu Mabeyn-i Hümâyün Başkitâbetinden gelen yazıdan anlaşılmış olup gereğinin yapılmasına himmet

Başbakanlık

 

Eser Adı : Başbakanlık Osmanlı Arşivi - Gümrükte Röntgen Cihazı ile Kontrol Hakkında Belge
Tarih : 26.03.1898
Sayı No : BEO_001098_082304_001_001_Sad.
Yayınlayan Kuruluş : Başbakanlık

Anahtar Kelimeler: