Eser Adı : BOA kararname Haseki cihaz alımı 030_0_18_01_02_13_59_017
Tarih : 3.09.1930
Sayı No : 9913
Konusu : kararname Haseki hastanesi cihaz alımı
Yayınlayan Kuruluş : Başbakanlık

Anahtar Kelimeler: