Kaynak: IBB Atatürk Kütüphanesi

Eser Adı : Garyan hastahânesinde röntgen cihazı
Tarih : 14.10.1912
Cilt No : 6
Sayı No : 265
Konusu : ŞEHBÂL MECMUÂSI SAYI: 62 SAYFA: 265 TARİH: 1Teşrin-i evvel 1327 [14 Ekim 1912] Garyan Hastahânesi’nde Röntgen Cihâzı ve Eczahâne Dâiresi (İBB Atatürk Kütüphanesi) Garyan Hastanesi Alman Salib-i Ahmer Cemiyeti (Das Deutsche Rote Kreuz-DRK) nin Trablusgarp Savaşı’nda (1911-1912) Osmanlı cephesinde sağlık hizmeti vermek için 1912 yılının Şubat-Haziran ayları arasında Aziziye yakınlarındaki Garyan Kasabası’nda kurduğu askeri hastanedir. “Poliklinikte bir de röntgen cihazı vardı. DRK sağlık ekibi Trablusgarp’a gelirken yanlarında bir röntgen cihazı getirmişti, ancak aralarında bu cihazı kullanacak uzman bir personel bulunmuyordu. Kemik kırıklarının tespitinden akciğer enfeksiyonu, zatürre ve tüberküloz gibi hastalıklara, bazı kalp rahatsızlıklarının tespitinden sindirim sistemindeki problemlere kadar pek çok alanda röntgen cihazına ihtiyaç duyulduğundan bu makineyi çalıştırıp kullanma görevi ekipte bulunan elektrik teknisyenine verildi. Teknisyen kısa zamanda cihazın nasıl kullandığını öğrendi ve hastaların hizmetine sundu. Neticede polikliniğe sadece kemik, kas ve eklem sorunlarıyla gelen yaklaşık 80 hasta röntgen cihazından elde edilen veriler ışığında tedavi edilmişti”. (Muttalip Şimşek. Trablusgarp Savaşı’nda Alman Kızılhaç (Salib-i Ahmer) Cemiyeti’nin Çalışmaları)

Anahtar Kelimeler: