Kaynak: IBB Atatürk Kütüphanesi

Eser Adı : 1939 IBB Poliklinik, Yalova Kaplıcaları. Radyoaktif Sıcak Müsekkin Sular
Tarih : 7.01.1939
Cilt No : 7
Sayı No : 73

Anahtar Kelimeler: