Türk Röntgen Cemiyet-i Tıbbiyesi Nizamnamesi; 1924

TÜRK RÖNTGEN TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1340 Milli Matbaa: Babıâli Cağaloğlu Yokuşu Numara 36-38 TÜRK RÖNTGEN TIP DERNEĞİ Tüzüğü DERNEĞİN AMACI Madde 1: Türk Röntgen Tıp Derneği’nin kuruluş amacı; radyolojinin tıbbî uygulamalarıyla ilgili ilerlemeleri takip ederek ve gelişmesine katkı sağlamaktır. Dernek merkezi İstanbul’dadır. DERNEĞİN ÜYELERİ Madde 2: Dernek, faal üye, fahri üye ve haberleşme üyelerinden oluşur. Madde […]

Devamı...