Türk Röntgen Cemiyet-i Tıbbiyesi Nizamnamesi; 1924

TÜRK RÖNTGEN TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1340 Milli Matbaa: Babıâli Cağaloğlu Yokuşu Numara 36-38 TÜRK RÖNTGEN TIP DERNEĞİ Tüzüğü DERNEĞİN AMACI Madde 1: Türk Röntgen Tıp Derneği’nin kuruluş amacı; radyolojinin tıbbî uygulamalarıyla ilgili ilerlemeleri takip ederek ve gelişmesine katkı sağlamaktır. Dernek merkezi İstanbul’dadır. DERNEĞİN ÜYELERİ Madde 2: Dernek, faal üye, fahri üye ve haberleşme üyelerinden oluşur. Madde […]

Devamı...

Başbakanlık Osmanlı Arşivi – Gümrükte Röntgen Cihazı ile Kontrol Hakkında Belge ; 1898-BEO_001098_082304_001_001_Sad.

BEO_001098_082304_001_001_Sad.   Başbakanlık Özel Kalemi   Müsveddeye yazıldığı Tarih: 26 Mart 1898 Temize Çekildiği Tarih: 26 Mart 1898 Numara 1121   Gümrük Müdürlüğü’ne Kudüs Ermeni Patrikliği’nin İstanbul vekili Kigorak Efendi Cimyaz’dan (?) dönerken yanında getirdiği mukaddes koku yağının ağızlarının açılmayarak Patrikhane’ye nakline izin verilmesi için Ermeni Patrikliği’nden başvuru yapıldığından; mukaddes koku yağının mührünün açılmaması rica […]

Devamı...